kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7755 E., 2004/910 K.

 

İŞGAL VE FAYDALANMA

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

3.CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO :2003/7755

KARAR NO :2004/910

TEBLİĞNAME NO :164203

 

İNCELENEN KARARIN :

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;

Her ne kadar, sanığın suç tutanağında ve savunmasında; suça konu yeri kendisinin sürmediğinin beyan ettiği yazılı ise de ; keşif sonucu üç parça halindeki yerin iki tanesinin orman örtüsünün; bir tanesinin de üzerindeki ağaçların kesilip açılarak sürüldüğünün anlaşılmasına, keşifte sadece köy azalarından bir tanesinin dinlenilmiş olmasına göre köy muhtarı ve diğer azalarla, dava konusu yerin civarındaki komşu taşınmaz maliklerinin de tesbit edilip dinlenerek yerin sürülmüş olmasına göre de kim tarafından kullanıldığının ekilip ekilmediğinin; ürünün kimin tarafından kaldırıldığının tesbitinden sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin gözetilmeden sadece bir azanın beyanıyla yetinilerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

Bozmayı gerektirmiş müdahil idarenin vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 17.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA