kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7911 E., 2004/724 K.

 

AĞAÇ KESMEK

SUÇ KASTI

“İçtihat Metni”

T.C

Y A R G I T A Y

3.C E Z A D A İ R E S İ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS :2003/7911

KARAR :2004/724

TEBLİĞNAME :142249

MAHKEMESİ : Ankara 10. Sulh Ceza

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,Ancak;

1-Sanıkların Çankaya belediyesi park ve bahçeler Müdürlüğünün yazılı görev emri ile ve 06 ZRD 82 plakalı ağaç sökme makinasıyla beraber Çankaya Belediyesinden Vali adına Milli Eğitim Müdürlüğünün 2.4.2001 tarihli yazılarıyla mezkur yerden yapılacak inşaat nedeniyle sahada bulunan ağaçların toprak altında kalmaması için söküp başka yere nakledilmesi için ağaç sökme makinası istemeleri üzerine gönderildikleri ve sanıkların da yazılı görev emrine istinaden suça konu yerdeki ağaçları söküp Gölbaşı Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine götürüp diktikleri anlaşıldığından, sanıkların suç kasıtlarının bulunmadığı, dolayısıyla suçun oluşmasında etken olan manevi unsurun mevcut olmaması nedeniyle isnat edilen orman sayılan yerden izinsiz ağaç sökme suçunun oluşmadığı, gözetilmeyerek sanıkların beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Kabul ve uygulamaya göre de;

a-Sanıkların orta kuturları 8,02 cm olan iki adet karaçam ağaçlarını yerinden söküp çıkarmaları eylemi orman kanunun 91/1.maddesinde öngörülen suçu oluşturduğu gözetilmeyerek, suç vasfının belirlenmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

b-Orman kanununun 91/son.maddesiyle tayin edilen ceza da 2 misli artırma yapılırken 1+2=3 formulü uyarınca cezanın iki misli artırılması gerekirken bir misli artırma yapılıp noksan ceza tayini,

c-Tazminat ve ağaçlandırma giderine hükmedildiği halde nisbi harç tayin edilmemesi,

d-Nakil aracı kamyon idarenin izni ile suçta kullanıldığından müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş,müdahil idare vekili ile sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı BOZULMASINA,11.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA