kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/1104 E., 2003/3079 K.

 

ARTIRMA KOŞULU

ÖN ÖDEME UYARISINA UYMAMA

 

 

 

“ÖZET”

1) SANIKLAR TARAFINDAN KABUL EDİLEN SUÇ TESPİT ZABTINA GÖRE HER İKİ SANIĞINDA EMVALİ HAYVAN BESLEMEK İÇİN GETİRDİKLERİ ANLAŞILDIĞINDAN SANIK SÜLEYMAN HAKKINDA DA O.K.NUN 91/9. MADDESİNİN UYGULANMASI GEREKİR. 2) KABULE GÖRE: SANIK SÜLEYMAN’IN ÖN ÖDEME İHTARINA UYMAMASI NEDENİYLE TCK.NUN 119/5. MADDESİNİN UYGULANMASINDA 91/5. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN AĞIR PARA CEZASININ ÜST SINIRININ SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE TCK.’NUN 19. MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN ASGARİ MİKTARIN ALTINDA KALDIĞI VE BU NEDENLE DE SANIK HAKKINDA TAYİN OLUNAN ASGARİ PARA CEZASININ DA TCK’NUN 119/5. MADDESİYLE ARTIRILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

 

 

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;, 1- Davanın dayanağını oluşturan sanıkların imzalarını taşıyıp, imzacı tanıklarca doğrulanan ve sanıklar tarafından da kabul edilen suç tespit zaptı içeriğinde sanıkların “bu dal odunlarını yol kenarına kesmişler bizde evdeki hayvanlarımıza ibrelerini yetirmek için getirmiştir” dediklerinin yazılı olmasına göre her iki sanığın da emvali hayvan beslemek için getirdikleri anlaşıldığından sanık Süleyman hakkında da Orman Kanunun 91/9. maddesinin uygulanması gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

 

Sanık Süleyman hakkında eyleminden dolayı Orman Kanunun 91/5.maddesiyle tayin olunan cezaların ön ödeme ihtarına uymaması nedeniyle TCK.nun 119/5. maddesinin uygulanmasında 91/5. maddede öngörülen ağır para cezasının üste sınırın suç tarihi itibariyle TCK.nun 19. maddesi uyarınca belirlenen asgari miktarın altında kaldığı ve bu nedenle de sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasının da TCK.nun 119/5. maddesiyle artırılamayacağının gözetilmemesi,

3) Hükümden sonra 10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren TCK.nun 30 maddesinde değişiklik yapan 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanıklar lehine hüküm doğurması nedeni ile sanıklar hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

 

Bozmayı gerektirmiş müdahil idare ile mahalli C.Savcısının sanık Süleyman’a yönelik temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 28.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA