kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/6450 E., 2002/8338 K.

 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

GÖREVİ SAVSAMA

 

 

“ÖZET”

NEZARETTEN ÇIKARILAN VE VÜCUDUNDA EKİMOZLAR BULUNAN YAKINANI GEREĞİ GİBİ MUAYENE ETMEDEN “DARP VE CEBİR İZİNE RASTLANMADI” BİÇİMİNDE RAPOR DÜZENLEYEN “SAĞLIK OCAĞINDA HEKİM” OLAN SANIĞIN EYLEMİ “GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” SUÇUNU OLUŞTURUR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sağlık ocağında hekim olan sanığın, nezaretten çıkarılan ve vücudunda ekimozlar bulunan yakınanı gereği gibi muayene etmeden “darp, cebir izine rastlanmadı” biçiminde rapor düzenleyerek görevi kötüye kullanma suçunu işlediği gözetilmeden yasal olmayan ve genel kasıtla işlenebilen suçta özel kasta ağırlık veren gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamede Ki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA