kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/20802 E., 2003/1153 K.

 

GÖREVLİ MEMURU TEHDİT

GÖREVLİYE ETKİN DİRENME

GÖREVLİYE SÖVME

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

GÖREVLİ MEMURA GÖREVİ SIRASINDA SÖVÜP, TEHDİT İLE GÖREVİNİ ENGELLEME EYLEMLERİNİN GÖREVLİ MEMURA KARŞI KOYMA NİTELİĞİNDE OLDUĞUNDAN, BÜTÜNÜYLE ETKİN DİRENME SUÇUNUN OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR. TCY’NIN 269. MADDESİNİN UYGULANMASI İÇİN, SÖVMEYLE BİRLİKTE CEBİR, ŞİDDET YA DA TEHDİT EYLEMLERİNDEN BİRİSİNİN GERÇEKLEŞMESİ YETERLİ İSE DE, TEHDİDİN İRADEYİ ZORLAMA BİÇİMİNDE OLMASI NEDENİYLE TCY’NIN 266/1.MADDESİ YANINDA AYRICA 188/1, 273. MADDELERİNİN UYGULANMASI GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın, görevli Çiftçi Malları Koruma Bekçisi olan yakınana, onun ekili araziden hayvanlarının çıkarması için yaptığı uyarı üzerine, sövme ve (ben istediğim yerde hayvan otlatırım bana karışma, seni döver öldürürüm) diyerek işlediği tehdit eylemlerinin, görevli memura görevi sırasında karşı koyma niteliğinde olduğundan, bütünüyle etkin direnme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, TCY.nın 258/1. maddesi yerine, aynı Yasanın 266/1. maddesinin uygulanması,

2- Kabule göre; TCY.nın 269. maddesinin uygulanması için, sövmeyle birlikte cebir şiddet ya da tehdit eylemlerinden birisinin gerçekleştirmesi yeterli ise de, söz konusu tehdidin iradeyi zorlama biçiminde olması nedeniyle, anılan maddenin öğesi sayılamayacağından, TCY.nın 266/1. maddesi yanında, ayrıca 188/1, 273. maddelerinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,

 

Yasaya aykırı ve sanık Ramazan Ahmet’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, yeniden hüküm kurulurken CYY.nın 326/son. maddesinin gözetilmesine, 24.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA