kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2001/5100 E., 2002/2721 K.

 

FUHUŞ

TESELSÜL

 

“ÖZET”

FUHUŞ SUÇUNUN BÜNYESİNDE TESELSÜLÜ DE İÇERDİĞİ GÖZETİLMEYEREK SANIK HAKKINDA TCK.NUN 80. MADDESİ İLE CEZANIN ARTIRILMASI BOZMAYI GEREKTİRİR.

 

“İçtihat Metni”

Fuhuş için başkasına kadın tedarik etmekten sanık Erdoğan’ın yapılan yargılanması sonunda: TCK.nun 436/1, 80. maddeleri gereğince 1 ,yıl 2 ay hapis, 1.773.333. lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair (Denizli Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 12.9.2000 gün ve 1999/1097 Esas, 2000/912 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Fuhuş, bir kadının çıkar karşılığı veya alışkanlık halinde vücudunu başkalarının cinsel zevklerine teslim etmesi ve bu suretle bir çok erkekle cinsel ilişkide bulunması eylemi olarak tanımlanması karşısında, mağdureyi birden fazla erkekle buluşturmanın suçun yasal unsurunu oluşturduğu bu haliyle bünyesinde teselsüllü de içerdiği gözetilmeyerek sanık hakkında TCK.nun 80. maddesi ile cezanın arttırılması, . o

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 18.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA