kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/2133 E., 2002/5467 K.

 

KÖY İÇME SUYUNUN KAÇAK KULLANILMASI

 

“ÖZET”

SANIĞIN, KÖYE AİT ŞEBEKEYE BAĞLANMIŞ SUYU SAYAÇTAN GEÇİRMEKSİZİN, MUHTARLIK TARAFINDAN ÖZEL BOYA İLE BOYANMIŞ SAYACI SÖKEREK KAÇAK SU KULLANMA EYLEMİNİN 7478 SAYILI KÖY İÇME SULAN YASASINA AYKIRILIK OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Hırsızlıktan sanık Salih hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair (Dikili Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 5.6.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ve üst Bergama C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 21.1.2002 tarihli tebliğname ile 11.2.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın köye ait şebekeye bağlanmış suyu sayaçtan geçirmeksizin, muhtarlık tarafından özel boya ile boyanmış sayacı sökerek kaçak su kullanma eyleminin 7478 Sayılı Köy içme Suları Yasasına aykırılık oluşturup oluşturmadığı araştırılıp tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş sanık Salih ve Üst Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle (BOZULMASINA), 29.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA