kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2001/17478 E., 2002/5839 K.

 

DOLANDIRICILIK

SAHTECİLİK

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN, YAKINANLAR ADINA, TEKE]’E SATMAK ÜZERE ANASON YETİŞTİRME VE KİRA SÖZLEŞMELERİNİ SAHTE OLARAK DÜZENLEYİP ZİRAAT BANKASINDAN ANASON AVANSI ALMAK EYLEMİNİN, TCK.NUN 79 VE 71. MADDELERİ YOLLAMASIYLA, AYNI YASANIN 504/3-7-SON MADDESİNDEKİ SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Sahtecilikten sanık Şükrü hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine dair (Antalya Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 22.5.2000 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 20.12.2001 tarihinde daireyi gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın yakınanlar adına, Tekel’e satmak üzere anason yetiştirme ve kira sözleşmelerini-sahte olarak düzenleyip Ziraat Bankasından anason avansı almak eyleminin TCK’nun 79. maddesinin yollamasıyla aynı Yasanın 71, 504/3-7 yollamasıyla son fıkrasındaki suçu oluşturduğunun gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Şükrü’nün temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), CMUK.nun 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkın gözetilmesine 7.5.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA