kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/16399 E., 2003/3029 K.

 

HAKSIZ YERE TUTUKLANMA NEDENİYLE TAZMİNAT

KARŞILIKLILIK ESASI

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÖZET”

466 SAYILI YASANIN 8. MADDESİNE GÖRE “YABANCI DEVLET UYRUĞUNDA BULUNAN KİMSELER HAKKINDA BU YASANIN UYGULANMASI, O DEVLETİN TÜRK VATANDAŞLARININ AYNI ESASLARI UYGULAMAKTA BULUNMASINA BAĞLIDIR.” HÜKMÜ KARŞISINDA; TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNAN DAVACININ UYRUĞUNDA BULUNDUĞU DEVLETİN, TÜRK VATANDAŞLARINA AYNI ESASTAN UYGULAYIP UYGULAMADIĞI ARAŞTIRILMALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan dolayı haksız yere tutuklu kaldığı günler için 466 sayılı Yasa gereğince kendisine tazminat verilmesi isteği ile davacı Esmail tarafından açılan dava üzerine yapılan inceleme sonunda:.62.011.373 TL maddi ve 100.000.000 TL manevi olmak-üzere toplam 162.011.373 TL tazminatın davalı Devlet Hazinesinden alınarak davacıya verilmesine dair (Konya ikinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 21.9.2001 tarihli hükmün Yargı-tayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen tebliğname ile 10.7.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

466 sayılı Yasanın 8. maddesine göre “yabancı devlet uyruğunda bulunan kimseler hakkında bu yasanın uygulanması, o devletin Türk vatandaşlarına aynı esasları uygulamakta bulunmasına bağlıdır.” Hükmü karşısında; davacının uyruğunda bulunduğu Iran Devleti’nin Türk vatandaşlarına aynı esasları uygulayıp uygulamadığı Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’nden sorulup, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, davalı Maliye Hazinesi vekilinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 12.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA