kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7713 E., 2004/26 K.

 

ANIZ YAKMAK

“İçtihat Metni”

T.C.

Y A R G I T A Y

3.CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO :2003/7713

KARAR NO :2004/26

TEBLİĞNAME NO :142599

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, Ancak;

1-Sanığın hükmü temyiz etmeyen diğer sanık Orhan’ın TEDAŞ’a ait beton direkleri şirket adana oksijen kaynağı ile kestiği sırada çıkan kızgın vida parçasının yere düşmesi sonucu ormanlık alana 1600 metre uzaklıktaki anızların yanmasına sebebiyet verdiğine ilişkin eylemine katılmaktan dolayı her türlü şüpheden uzak kusur atıfedilebilecek mahkumiyet için yeterli delil bulunmayışı karşısında müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

2-Kabüle görede;

TCK.30.madde gereğince bir liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş sanık Adem Müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 19.01.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA