kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7711 E., 2003/7587 K.

 

İŞGAL VE FAYDALANMA

PARAYA ÇEVİRME

TAKDİRİ İNDİRİM

 

“İçtihat Metni”

T.C

Y A R G I T A Y

3.C E Z A D A İ R E S İ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS :2003/7711

KARAR :2003/7587

TEBLİĞNAME : 175659

MAHKEMESİ : BİGADİÇ Sulh Ceza

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Birleştirilen 2001/117 Esas ve 2001/356 karar sayılı dosyada davaya konu orman sahasında dikili bulunan toplam 17 adet elma, kiraz, ceviz ve kestane ağaçlarının zoralımı konusunda talep halinde zamanaşımı sonuna kadar bir karar verilmesi mümkün bulunmuş sair itirazlar yerinde görülmemiştir. Ancak;

1-Birleştirilen 2001/177 esas ve 2001/256 karar sayılı dosyaya konu eylemle ilgili herhangi bir hüküm kurulmaması,

2-Sanığın 7.8.2001 tarihli savunma dilekçesinde talepte bulunduğu halde TCK. nun 59 ve 647 Sayılı Yasanın 5. maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bir karar verilmemesi,

3-Sanığa verilen hapis cezasının paraya çevrilmesinde dayanılan yasa maddesinin karar yerinde gösterilmemesi suretiyle CMUK.nun 268 maddesine muhalefet edilmesi,

4-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30. maddesinde değişiklik yapan 4806 Sayılı Yasanın 1. maddesi ile para cezalarında bin liranın kusurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş Yerel C. Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA