kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7698 E., 2003/7289 K.

 

AĞAÇ KESMEK

DEVRİKTEN EMVAL ELDE ETMEK

TEŞEBBÜS

ZORALIM

 

“İçtihat Metni”

T.C

Y A R G I T A Y

3.C E Z A D A İ R E S İ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS :2003/7698

KARAR :2003/7289

TEBLİĞNAME : 115030/3

 

MAHKEMESİ : Aslanapa Sulh Ceza

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,ancak;

1-10.2.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve TCK.nun 30.maddesinde değişiklik yapan 4806 Sayılı Yasanın 1.maddesi ile para cezalarında bin liranın küsurunun atılması öngörülüp bu değişikliğinde sanık lehine hüküm doğurması nedeni ile sanık hakkında tayin olunan ağır para cezasındaki ve hapis cezasının para cezasına çevrilmesinde uygulanan bir gün hapis cezası karşılığı ağır para cezasındaki bin liranın küsurunun atılması lüzumu,

2-Sanığın suç tarihinde daha önce başkaları tarafından kesilmiş olarak bulduğu çam dallarını at arabasına yükleyip henüz hareket etmeden yakalandığı emval üzerinde hiçbir işlemde bulunmadığı kabul edilmiş olmasına göre Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 1.5.2001 tarih ve 2001/3-63/82 sayılı kararı uyarınca eylemin eksik teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

3-Suç tutanağı içeriğine tanık beyanlarına, dosya içeriğine ve kabule göre henüz hareket etmeden yakalanan iki adet at ve at arabasının 6831 sayılı Yasanın 108/4.maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesinin mümkün olmadığının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş Üst C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 3.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA