kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/7456 E., 2002/679 K.

 

6136 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM

 

 

“ÖZET”

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN SUSTALI VE BENZERİ BIÇAKLARIN SAYISININ 1000 ADEDİN ÜZERİNDE OLMASI NEDENİYLE MİKTAR OLARAK VAHİM KABUL EDİLİP TAYİN EDİLEN CEZANIN ARTIRILMASI GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Sima’nın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne, ertelemeye ve zoralıma dair (Edirne Birinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.2.2000 gün ve 334 Esas, 121 Karar sayılı hükmün süresi İçinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.4.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Sanığın yurt dışından getirdiği sustalı ve benzeri bıçakların sayısının 1000 adedin üzerinde olması nedeniyle miktar olarak vahim kabul edilip hakkında tayin edilen cezanın uygulama maddesinin 4. fıkrası uyarınca arttırılması gerektiğinin gözetilmeyerek, normal kabulüyle yazılı şekilde eksik ceza tayini karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni sayılmamış; 6136 sayılı Yasanın 14/son madde ve fıkrası yerine, TCK.nun 36. maddesi ile zoralıma karar verilmesi sonuca etkili görülmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi (ONANMASINA), 24.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA