kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/1305 E., 2003/469 K.

 

CEZALARIN ERTELENMESİ

 

“ÖZET”

SANIĞIN İNFAZINA KARAR VERİLEN VE KABAHAT NİTELİĞİNDEKİ ÖNCEKİ HÜKÜMLÜLÜĞÜN KARAR TARİHİ İLE SON SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİH ARASINDA 1 YILDAN FAZLA SÜRENİN GEÇTİĞİ DOLAYISIYLA TCK’NUN 95/1. MADDESİNDEKİ ŞARTLARIN OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN ÖNCEKİ ERTELİ CEZANIN AYNEN İNFAZINA KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

 

“İçtihat Metni”

2918 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Hüseyin hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve ertelenen para cezasının aynen infazına dair (Oğuzeli Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 2.4.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 18.12.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

1- TCK.’nun 95. maddesinde “hüküm tarihinden itibaren denilmek sureti ile tecilde deneme süresinin hüküm tarihinden itibaren başlayacağı ifade edilmesi karşısında sanığın infazına karar verilen ve kabahat niteliğindeki önceki hükümlülüğünün karar tarihi 24.11.2000 olup, son suçun işlendiği 27.11.2001 tarihi arasında bir yıldan fazla sürenin geçtiği dolayısıyla TCK.’nun 95/1. maddesindeki şartların oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde önceki erteli cezanın aynen infazına karar verilmesi,

 

Yasaya aykırı,

2- Hükümden sonra 10 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile değişik TCK.’nun 30. maddesinin 2. fıkrası gereğince para cezalarında bin liranın küsurunun atılmasında zorunluluk bulunması,

 

Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 28.3.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA