kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/24456 E., 2003/919 K.

SAHTECİLİK

 

 

“ÖZET”

SUÇA KONU SAHTE “MENŞE ŞAHADETNAMESİ” DÜZENLEMEK EYLEMİNİN TCK.NUN 356. MADDESİNE UYGUN SUÇU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

 

“İçtihat Metni”

Hırsızlık ve sahtecilikten sanık ve tutuklu Murat, Tevfik ve Cemil haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetlerine dair (Bergama Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.5.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar ile savunmanları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 25.11.2002 tarihli tebliğname ile 30.12.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre sanıklar Tevfik ve Cemil ile savunmanlarının ve sanık Murat’ın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, hırsızlık suçundan kurulan usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA),

Sanıklar Tevfik ve Cemil ile savunmanlarının sahtecilik suçuna yönelik temyizlerine gelince:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Suça konu sahte “Menşe Şahadetnamesi” düzenlemek eyleminin TCK.’nun 356. maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden, belgenin niteliğinde hataya düşülerek TCK.’nun 350. maddesi ile uygulama yapılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Tevfik ve Cemil ile savunmanlarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sahtecilik suçundan kurulan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 24.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA