kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2003/443 E., 2003/1839 K.

MÜDAHALE KARARI

MÜŞTEKİ

ZİMMET

 

 

“ÖZET”

SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEYEN, KÖY HALKINDAN OLMAK DIŞINDA BİR SIFATI BULUNMAYAN MÜŞTEKİNİN, KÖY MUHTARI HAKKINDA ZİMMET SUÇUNDAN DOLAYI AÇILAN KAMU DAVASINA KATILMASINA DAİR VERİLEN KARAR USULE AYKIRIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Zimmet suçundan sanık Hamdi’nin yapılan yargılanması sonunda; beraetine dair (Bolu Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 27.12.2001 gün ve 2000/182 Esas, 2001/210 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi müdahil tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

CMUK.nun 365. maddesi anlamında, suçtan doğrudan zarar görmeyen, köy halkından olmak dışında bir sıfatı ve köy tüzel kişiliğini temsile yetkisi bulunmayan müşteki İhsan’ın köy muhtarı hakkında zimmet suçundan dolayı açılan kamu davasına katılmasına dair verilen kararın usule aykırı olduğu ve usulsüz verilen müdahale kararına dayanarak hükmü temyize hakkı olmadığından CMUK.nun 317. maddesi uyarınca temyiz isteğinin (REDDİNE), 7.4.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA