kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2001/7168 E., 2002/4481 K.

IRZA GEÇME

MAĞDURENİN YAŞI

 

 

“ÖZET”

MAĞDURENİN YAŞI KONUSUNDA TEREDDÜT OLUŞMAKLA, MAĞRUDENİN YAŞININ IRZA GEÇME SUÇUNUN OLUŞUMU VE NİTELİĞİNE ETKİLİ OLACAĞI NAZARA ALINARAK, GEREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPILMALI, MAĞDURENİN SUÇ TARİHİNDEKİ GERÇEK YAŞI BİLİMSEL BİÇİMDE SAPTANMALI VE SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

Irza geçme suçundan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda; TCK.nun 414/1, 80, 418/2, 59, 2253 sayılı Kanunun 12/2. maddesi uyarınca 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla mahkumiyetine dair (Van Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 24.11.2000 gün ve 2000/297 Esas, 2000/386 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

15 yaşını bitirmeyen sanık hakkında hükmün alenen tefhimi telafisi mümkün olmadığından bozma sebebi sayılmamıştır.

Mağdurenin babası olan Daveti 30.10.2000 günlü talimatla alınan beyanında “kızım evlendiğinde 19 yaşında idi” demesi ve sanıkta 6.11.2000 günlü savunmasında “evlendiğimizde gerçek yaşını bilmiyorum ancak yapı itibariyle benden biraz daha yapılıydı” demekle mağdurenin yaşı konusunda tereddüt oluşmakla, mağdurenin yaşının ırza geçme suçunun oluşuma ve niteliğine etkili olacağı nazara alınarak, doğum tutanağı getirtilip resmi bir kurumda doğmadığının anlaşılması halinde, fethi kabir yapılarak yaş tespitine esas olacak şekilde pelvis, radius, ulna ve humerus kemikleri bütün olarak çıkartılıp Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ilgili ihtisas kurulundan mağdurenin suç tarihindeki yaşı konusunda mütalaa alınarak gerçek yaşının bilimsel biçimde saptanması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 12.6.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA