kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/20154 E., 2003/4513 K.

 

BELEDİYE KANUNU

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK

 

 

 

“ÖZET”

SANIĞIN AKRABASINI GEÇİCİ İŞÇİ OLARAK İŞE ALIP, 1580 SAYILI YASAYA AYKIRI OLARAK BİR KISIM YETKİLERİNİ DEVREDİP KULLANDIRMASI EYLEMİ TCY. 240. MADDESİNE UYAN SUÇU OLUŞTURUR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın, kayınbiraderi olan Mehmet’i geçici işçi olarak işe alıp, 1580 sayılı Yasanın 88. ve 101. maddelerine aykırı olarak bir kısım yetkilerini devredip adı geçene kullandırtmaktan ibaret eyleminin TCY.nın 240. maddesine uyduğu gözetilmeden genel kasıtla işlenen suçta özel kast arayan gerekçeye dayanmak suretiyle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı ve O Yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.5.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA