kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/11040 E., 2002/6702 K.

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

 

“ÖZET”

KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ ADINA ARSA OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZA TECAVÜZ EDİLMESİ EYLEMİ, HUKUKİ ÇEKİŞME NİTELİĞİNDEDİR.

 

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık Muammer’in yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (Eskipazar Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 19.7.2000 gün ve 33 Esas, 78 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 19.6.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Sanığın, garaj ve ev yapmak suretiyle el attığı 2 nolu parselin tapulama tutanaklarına göre köy tüzelkişiliği adına arsa olarak tescil edildiği, bu nedenle taşınmazın özel mülke konu olduğu, eylemin hukuki çekişme niteliğinde bulunduğu gözetilmeden, yazılı biçimde mahkumiyetine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 6.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA