kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/4957 E., 2002/7486 K.

GÖREVLİYE SÖVME

 

“ÖZET”

SPOR KARŞILAŞMASI SIRASINDA ÇIKAN KARGAŞALIKTA SANIĞIN, YAKINAN POLİS MEMURUNA, BAŞINA JOP VURDUĞUNU SANARAK SÖVDÜĞÜNÜN KABULÜNE KARŞIN, OLAYDA TCY.NIN 272.MADDESİNİN UYGULANMA OLASILIĞI TARTIŞILMADAN, YETERSİZ GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASI HATALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; spor karşılaşması sırasında çıkan kargaşalıkta sanığın, yakınan polis memuruna, başına jop vurduğunu sanarak sövdüğünün kabulüne karşın, olayda TCY.nın 272.maddesinin uygulanma olasılığı tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve sanık Murat Atan’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 30.04.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA