kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/949 E., 2002/7518 K.

2911 SAYILI YASAYA AYKIRI EYLEM

 

“ÖZET”

İDARİ YARGI KARARIYLA, SİYANÜRLE ALTIN ARAMA FAALİYETİ DURDURULAN ŞİRKETİN ÇALIŞMA ALANINA SİYANÜR YÜKLÜ KAMYON GELDİĞİ DUYUMU ÜZERİNE, ŞİRKETİN SİYANÜRLE ALTIN MAMAYA DEVAM ETTİĞİ DÜŞÜNCESİYLE OLUŞAN ANİ TEPKİYLE, YÖRENİN DEĞİŞİK KÖYLERİNDEN GELENLERLE BİRLİKTE SANIKLARIN, TRAFİĞİ AKSATMADAN VE ÖNCEDEN PLANLANMADAN İZMİR-ÇANAKKALE KARAYOLUNDA TEK SIRA HALİNDE YÜRÜMELERİ 2911 SAYILI YASANIN 28/1. MADDE VE FIKRASINDAKİ SUÇU OLUŞTURMAZ.

 

“İçtihat Metni”

2911 sayılı Kanuna aykırılıktan sanıklar Oktay’ın, İrfan’ın yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine, sanık İrfan’ın cezasının ertelenmesine ve sanık Oktay’ın erteli cezasının aynen infazına dair (Bergama Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 22.2.2001 gün ve 150 Esas, 115 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 13.2.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Dosyaya yansıyan bilgi ve belgelere göre; Bergama ilçesi Ovacık Köyünde siyanürle altın arama faaliyetini sürdüren E.... şirketinin çalışma alanına, bir kamyonun, siyanür maddesi getirdiğine ilişkin duyum alınması üzerine, idari yargı kararlarıyla bu şirketin faaliyetlerinin durdurulmasına karşın, siyanürle altın arama çalışmalarının sürdürdüğü düşüncesi ve siyanürün insan yaşamını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyeceği inancının ortaya çıkardığı ani tepkiyle, yörenin değişik köylerinden gelenlerle birlikte sanıkların, İzmir-Çanakkale karayolundaki önceden kararlaştırılmaksızın, duyarlılık kazanmış bir konuda toplamsal refleks sonucu trafiği aksatmadan tek sıra halinde yürümekten ibaret eylemlerinde 2911 sayılı Yasanın 28/1: madde ve fıkrasında tanımı yapılan kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme veya yönetme suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, dosya içeriğine uymayan bir kabulle beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş sanıklar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerindi görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 27.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA