kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/13015 E., 2002/6805 K.

GÖREVSİZLİK KARARI

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

 

“ÖZET”

SANIĞIN, KÖY CAMİİNİN ÇEŞMELERİNE KAYNAKTAN GELEN SUYUN BORUSUNU KESİP, TAKTIĞI ÖZEL BİR BORU İLE EVİNE AKITTIĞI KABUL EDİLDİĞİNE GÖRE, EYLEM 7478 SAYILI KÖY İÇME SULARI HAKKINDAKİ KANUNUN 16. MADDESİNE UYMAKTADIR. DAVAYA BAKMA GÖREVİ ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNE AİT OLDUĞUNDAN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

Hakkı olmayan yere tecavüzden sanık M. Ayçiçek’in yapılan yargılanması sonunda; Beraatine dair (KARADENİZ-EREĞLİSİ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 12.9.2000 gün ve 292 esas, 793 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 9.10.2001 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Sanığın, köy camiinin çeşmelerine kaynaktan gelen suyun borusunu kesip, taktığı özel bir boru ile evine akıttığı kabul edildiğine göre, eyleminin 7478 Sayılı Köy İçme Suları Hakkındaki Kanunun 16. maddesine uyacağı ve davaya bakma görevinin Asliye Ceza Mahkemelerine ait olacağı gözönüne alınarak görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı biçimde sonuçlandırılması,

Bozmayı gerektirmiş C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 10.6.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA