kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/20551 E., 2003/2941 K.

 

5680 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

TEKZİBİN YAYINLANMAMASI

 

 

“ÖZET”

TEKZİP YAZISININ YAYINLANMAMASI ÜZERİNE SULH CEZA HAKİMİNCE AYNEN YAYINLANMASINA KARAR VERİLDİĞİNDEN VE 6 AYLIK SÜRENİN BAŞLANGICI MEVKUTENİN BASIMI SONRASINDA CUMHURİYET SAVCILIĞINA VERİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAYACAĞINDAN SANIK HAKKINDAKİ DAVANIN 6 AY İÇİNDE AÇILIP AÇILMADIĞI HUSUSUNUN TARTIŞILIP SONUCUNA GÖRE-BİR KARAR VERİLMEMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

 

“İçtihat Metni”

5680 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Hasan hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne dair (Samsun ikinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 6.9.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının ret isteyen 11.10.2002 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Tebligat Kanununa göre vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılacağı belirtildiğinden vekili bulunan sanığa yapılan tebligat usulsüz olduğu cihetle ıttıla ile sanık vekilinin temyizi süresinde kabul edilerek yapılan inceleme de;

5680 sayılı Yasanın 35. maddesi gereğince “Bu kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş suçlardan dolayı günlük mevkuteler hakkında 6 ay içinde açılmayan davalar dinlenmez” hükmü uyarınca, tekzip yazısının yayınlanmaması üzerine Sulh Ceza Hakimince 14.1.2000 tarihinde aynen yayınlanmasına karar verildiği ve 6 aylık sürenin başlangıcı mevkutenin basımı sonrasında Cumhuriyet Savcılığına verildiği tarihten başlayacağı cihetle sanık hakkındaki davanın 6 ay içinde açılıp açılmadığı hususunun tartışılıp sonucuna göre karar verilmemesi,

Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 15.5.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA