kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/5109 E., 2002/6193 K.

 

213 SAYILI KANUNA MUHALEFET

 

“ÖZET”

SANIĞIN, BAŞKA MÜKELLEFLERDEN ALDIĞI MAL VE HİZMETLERE KARŞILIK Ö.. TİCARETTEN TEMİN ETTİĞİ FATURALARI KULLANDIĞININ ANLAŞILMASI, SANIĞIN FATURALAR KONUSU MAL VE HİZMETİ Ö.. TİCARET’TEN ALMAMASI NEDENİYLE “FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM” ŞEKLİNDEKİ SAVUNMASININ KABULE ŞAYAN OLMAMASI VE FATURA KONUSU MAL VE HİZMETİN BAŞKA MÜKELLEFLERDEN ALINDIĞININ MAHKEMECE KABUL EDİLMESİ NEDENİYLE, BİR TAKVİM YILINDA HER VERGİLENDİRME DÖNEMİNDEKİ KULLANMALARIN TESELSÜL HÜKMÜNÜN UYGULANMASINI DA GEREKTİRDİĞİ GÖZETİLEREK SANIĞIN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ HATALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

(YCGK. E : 2002/11-28, K : 2002/179, 05.03.2002)

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçundan sanık Ozan E’ün yapılan yargılanması sonunda: Beraatine dair İSTANBUL 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 9.5.2001 gün ve 2000/172 Esas, 2001/123 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 24.4.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Faturasız yapılan satın almanın, bir başka mükellefin faturası ile belgelendirilmesi halinde, faturayı düzenleyen ile alan arasında, gerçek bir mal ve hizmet alımı bulunmaması nedeniyle faturanın sahte olduğunun kabulü gerektiği, sanığın temsilcisi olduğu P... Film Yapım, Yayın Mrk. Ltd. Şt. hakkında düzenlenen kaçakçılık suçu ve vergi inceleme raporları ile suça konu faturaları düzenleyen Ö.. Ticaret Mustafa Ö. hakkında düzenlenen 6.12.1999 gün ve 42 Sayılı Vergi Tekniği Raporundaki tespitlere göre, sanığın başka mükelleflerden aldığı mal ve hizmetlere karşılık Ö.. ticaretten temin ettiği faturaları kullandığının anlaşıldığı, sanığın faturalar konusu mal ve hizmeti Ö.. Ticaret’ten almaması nedeniyle “faturaların sahte olduğunu bilmiyordum” şeklindeki savunmasının kabule şayan olmadığı, esasen fatura konusu mal ve hizmetin başka mükelleflerden alındığı mahkemece de kabul edildiği, tüm dosya kapsamı ile sanığa atılı suçun tüm unsurları itibariyle oluştuğu Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 5.3.2002 gün ve 28/179 Sayılı kararında da açıklandığı üzere, bir takvim yılında her vergilendirme dönemindeki kullanmaların teselsül hükmünün uygulanmasını da gerektirdiği gözetilerek sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, suç kastı bulunmadığından bahisle beraatine karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.06.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA