kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2001/7336 E., 2001/17384 K.

 

 

 

 

“ÖZET”

ADLİ TIP KURUMU FİZİK-BALİSTİK İHTİSAS DAİRESİ RAPORUNDA NAMLU UZUNLUĞUNUN 31 CM. OLDUĞU BELİRTİLEN SİLAHIN, BU UZUNLUĞA FİŞEK YATAĞININ DAHİL OLUP OLMADIĞI AÇIKLANMAMIŞ VE TÜM UZUNLUĞU DA BELİRTİLMEMİŞ OLDUĞUNDAN YENİ BİR BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILIP, BU HUSUSLAR SAPTANMALIDIR.

 

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılıktan sanık Haşmet Murat’ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 26.4.2000 gün ve 209 Esas, 146 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 11.4.2000 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğin 6.12.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2. maddesinin (f) bendinde yapılan değişiklik uyarınca, barut veya bu nev’iden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz yada diğer nesneleri atabilen ateşli silahların 6136 Sayılı Yasa kapsamında tabanca sayılabilmesi için namlu uzunluğunun fişek yatağı hariç 30 cm. den ve tüm uzunluğunun 50 cm. den fazla olamayacağı kuralı getirilmiş olmakla; 6.9.1999 günlü Adli Tıp Kurumu Fizik-Balistik ihtisas Dairesi raporunda namlu uzunluğunun 31 cm. olduğu belirtilen silahın, bu uzunluğuna fişek yatağının dahil mi hariç mi olduğu açıklanmamış ve tüm uzunluğu da belirtilmemiş bulunması karşısında yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılarak anılan hususların saptanmasından sonra dava konusu silahın 6136 sayılı Yasa kapsamında bulunup-bulunmadığının değerlendirilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı (BOZULMASINA), 24.12.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA