kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

1. Ceza Dairesi 2001/2198 E., 2001/3640 K.

 

AĞIR KIŞKIRTMA

BASİT KIŞKIRTMA

KASTEN ADAM ÖLDÜRME

 

 

 

 

“ÖZET”

YÜKSEK SESLE TEYP ÇALDIKLARI İÇİN KOMŞU EVDEKİ HODRA TARAFINDAN “TERBİYESİZLER!...” DİYE HAKARETE UĞRAYIP KIŞKIRTILAN; ÖLENİN KUZENİ HODRA’NIN OĞLU TARAFINDAN TAŞLA EVLERİNİN CAMI KINLAN; ÖLENLE 5 KİŞİLİK GRUPLA KOŞUP AŞAĞIYA ÇAĞRILARAK ONLARDAN KAYNAKLANAN EYLEMLİ, SİLAHLI VE TOPLU SALDIRIDA 5’ER GÜN İŞTEN KALACAK BİÇİMDE YARALANAN SANIKLARDAN SEYİT AHMET’İN KARŞI SAFTAKİ SALDIRGANLARDAN ALINAN BIÇAKLA MAKTULÜ ÖLDÜRDÜĞÜ OLAYDA SANIKLAR HAKKINDA TCY.NIN 51/2. MADDESİNİN UYGULANMASI; 2- BAĞIMSIZ SUÇ İŞLEYEN SANIKLARIN CYY.NIN 408/2. MADDESİ HÜKMÜNCE YARGILANMA GİDERLERİNDEN “BAĞIMSIZ” OLARAK SORUMLU TUTULMALARI GEREKİR.

 

“İçtihat Metni”

Ramazan’ı kasten öldürmekten sanık Seyit Ahmet ile işbu ölümle biten kavgada maktule el uzatmaktan sanık Hacı’nın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (Mersin ikinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.9.2000 gün ve 227/219 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar Seyit Ahmet ve Naci’nin suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerinin nitelik ve derecesi her bir sanık hakkında takdir kılınmış, savunmaları sair yönlerden inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında başkaca isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanıklar müdafiinin; sanık Seyit Ahmet yönünden suç vasfına ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine.

Ancak;

1- Haksız kışkırtmanın derecesi yönünden;

 

Sanıkların yüksek sesle teyp çalmalarının yarattığı rahatsızlığın şevkiyle; maktulün komşu evde ikamet eden yengesi Hodra’nın sanıkları “terbiyesizler hem teyp sesini açıyor hem de bakıyorsunuz hayvan herifler” diyerek tahkir edişinin ardından Hodra’nın oğlu maktulün ise amca çocuğu İbrahim’in taş atarak sanıkların evi camını kırmasına, ardından da maktul dahil 5 kişilik saldırgan grup halinde sopalar ve bıçakla koşup sanıkları da aşağıya çağırarak eylemli kavgayı başlatmalarına, bu kavgada sanıkların ayrı ayrı yaralanarak beşer gün iş ve güçten engellendiğinin ve kendi savunmalarına göre maktulde bıçak olduğunun karşı saftaki İbrahim’in beyanına göre ise kendisinde bulunduğunun kesinlik kazanmasıyla maktul ve yandaşlarından kaynaklanan eylemli ve toplu saldırının silahlı olduğunun belirlenmesine, maktulü yaralamada kullanılan bıçağın sanık Seyit Ahmet’e ait olmadığının ve saldırı için evden indirilmeyip kavga anında karşı saftaki saldırganlardan alınmak suretiyle kullandığının ağırlık kazanmasına dayanılarak; sanıklar lehine kabulü gereken kışkırtmanın basit düzeyi aştığına ve Yasanın 51/2. maddesine mümas hale dönüştüğüne karar vermek gerekirken bu oluşum zincirleriyle uyumsuz bir kabul sonucu 51/1. madde ve fıkrasınca uygulama yapılması,

2- Yargılama giderlerinin yükletilmesi yönünden;

 

Biri TCY.nın 448, diğeri ise 464/1. maddelerince hükümlendirilen sanıkların CYUY.nın 408/2. maddesi hükmünce “aynı suçun müşterek faili olmayıp bağımsız suç faili oldukları” gözetilmeyerek, sorumlu oldukları masraftan dolayı müstakillen sorumlu olacakları nazara alınmadan müteselsilen sorumlu tutulmaları,

Yasaya aykırı ve sanıklar müdafiinin temyizleri bu yönüyle isabetli görülmekle hükümlerin tebliğnamedeki onama düşüncesine kısmen aykırı olarak (BOZULMASINA), 10.10.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA