kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2008/1443 E., 2008/5830 K.

HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KARARLARIN GEREKÇELİ OLMASI

“İçtihat Metni”

Örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlarından sanıklar Musa Ö..., Ali Şükrü Ö..., Mehmet D..., Recep M..., Davut S... ve İsmail Onmaz hakkında İSTANBUL 12. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 04.06.2007 tarihli 2005/171 esas, 2007/202 karar ile mahkûmiyet kararı verildiği; Örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu yönünden resen de temyize tabi olan hükmün sanıklar müdafileri tarafından temyiz edildiği; sanıklar Recep M..., Davut S... ve İsmail O... müdafilerince temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasının talep edildiği; Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hükmün onanmasını isteyen tebliğnamesi ekinde 22.01.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya sanıklar Recep M..., Davut S... ve İsmail Onmaz hakkında süresi içindeki talepleri nedeniyle, sanıklar Musa Ö... ve Mehmet doğan hakkında resen duruşmalı, sanık Ali Şükrü Ö... yönünden ise duruşmasız olarak incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141/3. maddesinin, “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, 34/1. maddesinin; “Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dâhil, gerekçeli olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulundurulur.” hükümleri gözetilmeden, 5271 sayılı CMK’nin 230. maddesine aykırı olarak yetersiz gerekçe ile hüküm kurularak aynı kanunun 289/1. maddesinin (g) bendinde belirtilen hukuka kesin aykırılık oluşturulması,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları ile Ali Şükrü Ö... dışındaki sanıkların müdafilerinin duruşmadaki sözlü savunmaları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin diğer yönleri incelenmeksizin isteme aykırı olarak BOZULMASINA, hükmolunan cezanın miktarı ile tutuklama tarihine göre sanık Davut S... müdafiinin tahliye isteğinin reddine, 10.04.2008 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


TEFHİM ŞERHİ: 10.04.2008 gününde verilen bu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı B.. Ö..’in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık Recep M... müdafii Av. Müzmer Yüce’nin yokluğunda, Davut S... müdafii Av.Yıldıray B..., İsmail O..müdafii Av.Okan Y.., Musa Ö... müdafii Av.Faruk S.., Mehmet D... müdafii Av. Celal K..’ın yüzlerine karşı 10.04.2008 tarihinde yöntemine uygun biçimde açık olarak okunup anlatıldı.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA