kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2000/25666 E., 2001/14129 K.

“ÖZET”

“İçtihat Metni”

6136 Sayılı Kanuna aykırılıktan sanık İdris Erol Yılmaz’ın yapılan yargılanması sonunda; Hükümlülüğüne ve zoralıma dair (ANKARA) 10. Asliye Ceza Mahkemesin-den verilen 30.12.1999 gün ve 595 esas, 1385 karar sayılı hükmün süresi içinde Yar-gıtay’ca incelenmesi Yerel C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 23.11.2000 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

4.6.1999 tarihli ekspertiz raporuna göre suça konu ruhsatsız tabancanın horoz mesnet yayının görevini tam olarak yerine getiremediği, ancak sağlam ve uygun bir mesnet yayı takılması halinde 6136 Sayılı Yasaya aykırı olarak değerlendirilebileceği- nin belirtilmesi karşısında; Mesnet yayının yerine takılmasının esaslı bir müdahaleyi mi yoksa ustalık istemeyen basit bir müdahaleyi mi gerektirdiği Adli Tıp Kurumundan sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde ve eksik soruşturma ile hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 1.10.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA