kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2004/2821 E., 2004/4595 K.

 

“ÖZET”

SANIK GENEL MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPTIĞI SIRADA KURUMA TAHSİSLİ ARAÇLA KURUM ŞOFÖRÜ İLE KIZININ ÜNİVERSİTE MEZUNİYET TÖRENİNE KATILMAK İÇİN ANKARA’DAN İSTANBUL’A GİDİP DÖNDÜĞÜ VE İZMİR’DE GEÇİRDİĞİ YILLIK İZNİNDE DE AYNI ŞEKİLDE KURUM ARACINI KULLANDIRDIĞI, BU SEYAHATLERİNDE DE HİÇBİR RESMİ GÖREVLENDİRMEDE BULUNMADIĞI VE BÖYLECE 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN “”TAHSİS OLUNDUĞU İŞİN GAYRİSİNDE VE ŞAHSİ İŞLERİNDE KULLANDIĞI”” SÜBUTA ERDİĞİ HALDE SANIĞIN SAVUNMASINDA İLERİ SÜRDÜĞÜ VE SUÇUN OLUŞUMUNU ORTADAN KALDIRMAYAN BAKAN OLURUNA İTİBARLA VERİLEN BERAAT KARARI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

DAVA : 237 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Mehmet hakkında yapılan duruşma sonunda; beraatine dair ( Ankara Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi )nden verilen 19.12.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 19.12.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık genel müdür olarak görev yaptığı sırada kuruma tahsisli araçla kurum şoförü ile kızının üniversite mezuniyet törenine katılmak için Ankara’dan İstanbul’a gidip döndüğü ve İzmir’de geçirdiği yıllık izninde de aynı şekilde kurum aracını kullandırdığı, bu seyahatlerinde de hiçbir resmi görevlendirmede bulunmadığı ve böylece 237 sayılı Taşıt Kanununun kapsamında bulunan aracı “”tahsis olunduğu işin gayrisinde ve şahsi işlerinde kullandığı”” sübuta erdiği halde sanığın savunmasında ileri sürdüğü ve suçun oluşumunu ortadan kaldırmayan bakan oluruna itibarla yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Yasaya aykırı müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün ( BOZULMASINA ), 1.4.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA