kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2008/10986 E., 2008/9948 K.

HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL

“İçtihat Metni”

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal suçundan sanık Yasemin K...’ın yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair MUDANYA Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 21.12.2005 gün ve 2005/160 Esas,2005/537 Karar Sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma ortadan kaldırma isteyen 04.06.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

3771 Sayılı Yasa ile değişik 399 Sayılı KHK.nin 11/b. maddesinde KİT’ler ve bağlı teşebbüslerin her çeşit personelinin ifa ettikleri görevlerinden dolayı memur sayılarak haklarında 765 sayılı TCK.nun 2. Kitap 3 ve 6. Bab’larındaki hükümlerin uygulanacağı öngörüldüğünden, 233 Sayılı KHK’ye göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.nin bağlı ortaklığı olan Mudanya Tedaş Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğü idari ve mali işler sorumlusu olan sanığın avans olarak ödenen depozito paralarının bilgisayar kayıtları ve banka dekontlarında görülmeyen kısmını kullanmak suretiyle menfaat sağladığının iddia ve kabul olunması karşısında, eylemin zimmet suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve tayininin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.10.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA