kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

10. Ceza Dairesi 2007/6529 E., 2007/7644 K.

ORANTILILIK İLKESİ

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanıklar Bilal S..., Şahin K... ve Alaattin Ç... hakkında BİTLİS Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 26.12.2006 tarihinde 2006/127 esas, 2006/244 karar sayı ile sanıklar Bilal ve Şahin’in uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu, Alaattin hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği; hükümlerin ve kararın sanıkların müdafiileri tarafından süresi içinde temyiz edildiği; Yargıtay C. Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 30/04/2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

A- Sanıklar Bilal S... ve Şahin K... hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerinin incelenmesi:

Olay tutanağı içeriğine, sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Şahin’in suçunun sübutuna ilişkin Mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik görülmediğinden, tebliğnamedeki bu sanıkla ilgili bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre;yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Suç konusu uyuşturucu maddenin 4,5 gram esrar ile 4 adet ekstaziden ibaret olduğu, suçun işleniş biçimi ile sanıkların kastlarına dayalı kusurlarında bir ağırlık bulunmadığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK’nın 3/1. maddesinde öngörülen “orantılılık” ilkesine aykırı olarak, temel gün para cezasının alt sınır çok aşılmak suretiyle sanık Bilal hakkında 5000 gün ve sanık Şahin hakkında 3000 gün olarak belirlenmesi,

Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, bu sanıklar hakkındaki hükümlerin kısmen istem gibi BOZULMASINA,

B- Sanık Alaattin Ç... hakkında verilen kararın incelenmesin:

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmeyen, diğer sanık Bilal’de bulunan uyuşturucu madde ile ilgisi saptanmayan ve uyuşturucu madde kullandığı teknik bir yöntemle de tespit edilmeyen sanık hakkında, beraat yerine, soyut beyanlara dayanılarak tedavi ve tedbir uygulanmasına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA,

19/06/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA