kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2009/502 E., 2009/381 K.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

“İçtihat Metni”

Zorla ırza geçme suçundan hükümlü Recep İ...’in hakkında 5237 Sayılı Yasanın uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili olarak, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinden bozma üzerine verilen 13.06.2008 gün ve 2008/7 Esas, 2008/118 Karar sayılı re’sen de temyize tabi hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesini ağırlaştırıcı neden olarak kabul eden 5237 sayılı TCK.nun 103/3. maddesindeki bu değişiklik 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı yasa ile maddeye sonradan eklendiği için hükümlü aleyhine uygulanamayacağı gözetilmeden bu madde ile de artırım yapılması hükümlü hakkında 103/7. maddenin tatbik edilmesi sebebiyle sonuç cezaya etkili olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Gerekçesi gösterilmek suretiyle hükümlünün cezasının 5237 sayılı TCK.na göre yeniden belirlenmesine dair hüküm usul ve yasaya uygun olduğundan, hükümlü müdafiin temyiz itirazlarının reddiyle ve re’sen de yapılan temyiz incelemesi sonunda hükmün ONANMASINA, 26.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA