kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2008/7207 E., 2009/210 K.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

SANIĞIN SORGUSU

“İçtihat Metni”

Mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık İsmail D...’nun yapılan yargılanması sonunda; ırz ve namusa tasaddi suçundan mahkümiyetine dair Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinden bozma üzerine verilen 18.2.2008 gün ve 2007/298 Esas, 2008/21 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

İddianame yerine geçen görevsizlik kararında sanığa atılı 5237 sayılı TCK nun 103/2.maddesinde düzenlenen suçun alt sınırının 5 yıldan fazla cezayı gerektirmesi nedeniyle istinabe yoluyla savunmasının alınamayacağının gözetilmemesi ve savunmasını baroca atanan avukat huzurunda yapmak istediğini belirten sanığın sorgusunun müdafii olmaksızın yapılması suretiyle CMK nun 196/2 ile 147.maddelerine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.01.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA