kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/4295 E., 2003/1991 K.

6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

PARA CEZASININ ARTTIRILMASI

TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN ÇEKİNME HAKKI

“ÖZET”

SANIĞIN KAYINBİRADERİ VE BALDIZINA TANIKLIKTAN VE YEMİNDEN ÇEKİNME HAKLARI BULUNDUĞUNUN HATIRLATILMAMASI, HATIRLATILMIŞ İSE BUNUN TUTANAĞA YAZILMAMASI, HÜKMÜN ESASINI OLUŞTURAN KISA KARARDA ETKİLİ EYLEM SUÇUNDAN SANIK HAKKINDA TAYİN EDİLEN CEZANIN TAHFİF NEDENİYLE İNDİRİLMESİ SIRASINDA UYGULAMA MADDESİNİN GÖSTERİLMEMESİ, 6136 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇUNDAN VERİLEN AĞIR PARA CEZASININ TCK.NUN 81/3. MADDE VE FIKRASI UYARINCA ARTTIRILMASINDA ÖNCEKİ HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İKİ AYRI SUÇTAN VERİLEN SONUÇ CEZANIN TAMAMININ ESAS ALINMASI SURETİYLE SANIĞA FAZLA CEZA TAYİNİ DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılık ve silahla etkili eylem suçlarından sanık Umut’un yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Pendik Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 18.4.2001 gün ve 750 esas, 140 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 30.4.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

1- Sanığın kayınbiraderi olan tanık Şener ve baldızı tanık Havva tanıklıktan ve yeminden çekinme hakları bulunduğunun hatırlatılmaması hatırlatılmış ise denetime olanak verecek biçimde bu hususun tutanağa yazılmaması suretiyle CMUK.nun 47. maddesine aykırılık yapılması,

2- Kabule göre ise;

a) Hükmün esasını oluşturan kısa kararda etkili eylem suçundan sanık hakkında tayin edilen cezanın takdiri tahfif nedeniyle indirilmesi sırasında uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMUK.nun 268/4. maddesine aykırılık yapılması,

b) 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan verilen ağır para cezasının TCK.nun 81/3. madde ve fıkrası uyarınca arttırılmasında önceki hükümlülüğünün iki ayrı suçtan verilen sonuç cezanın tamamının esas alınması suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 5.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA