kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2003/1057 E., 2003/1778 K.

4422 SAYILI YASAYA MUHALEFET

“ÖZET”

SANIKLARIN KENDİLERİNE VEYA BAŞKALARINA HAKSIZ ÇIKAR SAKLAMAK MAKSADIYLA TEHDİT, BASKI, CEBİR VEYA ŞİDDET UYGULAMAK SURETİYLE YILDIRMA, KORKUTMA VEYA SİNDİRME GÜCÜNÜ KULLANARAK SUÇ İŞLEMEK İÇİN FONKSİYONEL İŞBİRLİĞİ VE İŞBÖLÜMÜ İÇERECEK ŞEKİLDE ÖRGÜTLENDİKLERİNE, İŞYERLERİNİ ELE GEÇİRMEK VE BU YERLERDE EGEMENLİK KURMAK AMACIYLA ETKİNLİKTE BULUNDUKLARINA İLİŞKİN KARŞILIKLI, SOYUT İDDİALAR DIŞINDA, HER TÜRLÜ KUŞKUDAN UZAK, KESİN VE İNANDIRICI KANIT BULUNMADIĞI, OLAYIN BARLAR ARASINDA REKABETTEN KAYNAKLANDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN SANIKLARIN BERAATLERİNE KARAR VERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

4422 sayılı Yasaya muhalefetten sanıklar Bayram, Erdoğan, Hakan, Serkan, Barış, Nihat, Kadir, Ünal, Taner, İbrahim, Emrah’ın yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine, TCK.nun 31. maddesi gereğince sanıkların 3’er yıl süreyle kamu hizmetlerinden yasaklanmalarına, sanıklar Barış ile Kadir’in sürücü belgelerinin 2918 sayılı Yasanın 119. maddesi gereğince takdiren 3’er ay süreyle geçici olarak geri alınmasına dair (İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinden verilen 5.11.2002 gün ve 391 esas, 305 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca CMUK.nun 318. maddesi gereğince sanıklar vekilleri ve sanık Nihat tarafından duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı C. Başsavcılığının 15.1.2003 tarihli onama istekli tebliğnamesiyle dairemize gönderilmiş ve duruşma günü tayin edilerek incelenip gereği düşünüldü;

Sanıkların, kendilerine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma veya sindirme gücünü kullanarak suç işlemek için Bayram ve Murat liderliğinde fonksiyonel işbirliği ve işbölümü içerecek şekilde örgütlendiklerine, Dikili ilçesinde bulunan içkili yerlerin bu suretle işletme veya korumalarını ele geçirmek ve bu yerlerde egemenlik kurmak amacıyla etkinlikte bulunduklarına ilişkin karşılıklı, soyut iddialar dışında, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı, olayın barlar arasında rekabetten kaynaklandığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı biçimde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Nihat ile sanıklar Bayram, Erdoğan, Hakan, Serkan, Barış, Nihat, Kadir, Ünal, Taner, İbrahim ve Emrah vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 2.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA