kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/5621 E., 2003/12974 K.

ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAMAK

YARGILAMA GÖREVİ

“ÖZET”

BİRİNCİ DERECE ASKERİ YASAK BÖLGEDE BALIK AVLAYAN SANIKLARIN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ’NİN KARARINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, 1632 SAYILI ASKERİ CEZA KANUNU’NUN 57 VE TCK.’NÜN 135. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURABİLMESİ İÇİN, SANIKLARIN GİZLİLİK İÇİNDE VEYA HİLE KULLANARAK SINIRLARIN GÜVENLİK VE GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME ÖZEL KASTI İLE HAREKET ETMİŞ OLMASI GEREKTİĞİ, SOMUT OLAYDA SANIKLARIN ASKERİ TESİSLERİN GÜVENLİK VE GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME ÖZEL KASTININ VE 353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN ASKER OLMAYAN KİŞİLERİN ASKERİ MAHKEMELERDE YARGILANMA KOŞULLARINI BELİRLEYEN 11. MADDESİ İLE 1682 SAYILI ACK’NUN EK-6. MADDESİNDE YAZILI KOŞULLARIN DA BULUNMADIĞI, BU HALİYLE EYLEMLERİNİN 2565 SAYILI ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGESİ KANUNU’NUN 25. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURDUĞU VE YARGILAMA GÖREVİNİN ADLİ YARGI YERİNE AİT BULUNDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

2565 sayılı Kanuna muhalefetten sanıklar Hakan ve Ufuk haklarında yapılan duruşma sonunda: Mahkemenin görevsizliğine dair (Çıldır Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 12.2.2002 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi yerel Cumhuriyet Savcısı tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama isteyen 25.3.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Birinci derece kara askeri yasak bölgede balık avlayan sanıkların eyleminin Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 23.6.2003 tarih ve 2003/24-24 sayılı kararında da belirtildiği gibi, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 57 ve Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde düzenlenen suçu oluşturabilmesi için, sanıkların gizlilik içinde veya hile kullanarak sınırların güvenlik ve gizliliğini ihlal etme özel kastı ile hareket etmiş olması gerektiği, somut olayda sanıkların askeri tesislerin güvenlik ve gizliliğini ihlal etme özel kastının ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanma koşullarını belirleyen 11. maddesi ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun Ek-6. maddesinde yazılı koşulların da bulunmadığı, bu haliyle eylemlerinin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve yargılama görevinin adli yargı yerine ait bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi,

Yasaya aykırı yerel Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 25.12.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA