kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

7. Ceza Dairesi 2003/3566 E., 2003/9107 K.

AİLENİN KORUNMASI KANUNUNA AYKIRILIK

HAKSIZ TAHRİK

“ÖZET”

TEDBİR KARARIM TEBELLÜĞ EDEN SANIĞIN DAHA SONRA MÜŞTEREK KONUTA GİRMEK SURETİYLE ATILI SUÇU İŞLEDİĞİ VE SUÇUN TAMAMLANDIĞI BUNDAN SONRA KARISININ MÜŞTEREK KONUTA AİT KAPI KİLİDİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMESİNİN VE BUNA YÖNELİK OLARAK EVE ÇİLİNGİR GETİRMESİNİN SANIĞIN İŞLEDİĞİ SUÇ YÖNÜNDEN HAKSIZ TAHRİK UNSURU OLAMAYACAĞI AYRICA MÜŞTEKİNİN EYLEMİ KORUMA KARARININ UYGULANMASININ DOĞAL BİR SONUCU OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEDEN SANIĞA VERİLEN CEZADAN TCK.NUN 51/1 MADDESİ GEREĞİNCE İNDİRİM YAPILMASI YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

(4320 s. AKDK.)

4320 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Cemal Süha hakkında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüğüne ve ertelemeye dair (Denizli ikinci Sulh Ceza Mahkemesi)nden verilen 14.12.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 19.2.2003 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 4320 sayılı Yasa uyarınca verilen koruma kararında kusurlu eşin müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin davacı eşe ve çocuklara tahsisine ve davalının müşterek eve yaklaşmaması tedbir olarak belirlendiğine göre, tedbir kararını tebellüğ eden sanığın daha sonra müşterek konuta girmek suretiyle atılı suçu işlediği ve suçun tamamlandığı, bundan sonra karısının müşterek konuta ait kapı kilidini değiştirmek istemesinin ve buna yönelik olarak eve çilingir getirmesinin sanığın işlediği suç yönünden haksız tahrik unsuru olamayacağı ayrıca müştekinin eylemi koruma kararının uygulanmasının doğal bir sonucu olduğu düşünülmeden sanığa verilen cezadan TCK.nun 51/1 maddesi gereğince indirim yapılması,

Yasaya aykırı müdahil vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 23.10.2003 günü oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA