kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2003/6409 E., 2003/8580 K.

HIRSIZLIK

KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK

“ÖZET”

SANIĞIN, YAKINANLAR NO. VE KT.’NİN BALKONUNA ÇIKIP CAMI KIRIP İÇERİDEKİ ANAHTARI, DİĞER YAKINANIN BALKON KAPISININ SUNTASINI KIRIP İÇERİDEKİ ANAHTARI HAKSIZ OLARAK ELDE EDİP BUNUNLA KAPILARI AÇIP GİREREK HIRSIZLIKLARI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANLAŞILIP KABUL EDİLMESİNE GÖRE, TCK.NUN 493/2. MADDESİYLE VE SANIĞIN, YAKINAN TG.NİN EVİNE DE GECELEYİN KAPI CAMINI KIRARAK GİRDİKTEN SONRA, AHŞAP SANDIĞI, GÖMME DOLABI VE İKİ HURCUN İÇİNİ KARIŞTIRDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA; TCK.NUN 492/1, 61/1. MADDELERİYLE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını bozmak suçlarından sanık ve tutuklu Murat hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 15.4.2003 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğun dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen tebliğname ile 11.9.2003 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanığın yakınanlar Necati ve Kadir’nin balkonuna çıkıp camı kırıp içerideki anahtarı, yakınan Niyazi’nin balkon kapısının suntasını kırıp içerideki anahtarı haksız olarak elde edip bununla kapıları açıp girerek hırsızlıkları gerçekleştirdiği anlaşılıp kabul edildiği halde TCK’nun 493/2. maddesi yerine 492/1. maddesiyle ve sanığın yakınan Talat’ın evine geceleyin kapı camını kırarak girdikten sonra, 7.1.2003 tarihli görgü ve tespit tutanakları içeriği ve yakınanın anlatımına göre, ahşap sandığı, gömme dolabı ve iki hurcun içini karıştırdığının anlaşılması karşısında TCK’nun 492/1, 61/1. maddeleri yerine yazılı şekilde hüküm kurulması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre sanık Murat’ın temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle hakkındaki eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğname gibi (ONANMASINA), 13.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA