kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/17514 E., 2003/8097 K.

HIRSIZLIK

MÜHÜR BOZMAK

“ÖZET”

SANIĞIN SU BORCUNU ÖDEMEMESİ NEDENİYLE SAYACIN SÖKÜLÜP, ANA GİRİŞ BORUSUNA KÖR TAPA TAKILARAK MÜHÜRLENDİĞİ VE SANIĞIN MÜHRÜ BOZUP, SAYAÇ TAKIP SU KULLANDIĞININ ANLAŞILMASI KARŞISINDA; TÜKETİMİ, SAYAÇTAN GEÇİREREK YAPIP YAPMADIĞI SAPTANIP, SAYAÇTAN GEÇİRDİĞİ ANLAŞILIRSA EYLEMİNİN TCK.NUN 274. MADDESİNDE YAZILI SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMAYACAĞININ, TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Mustafa hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Karpuzlu Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 17.10.2001 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından onama isteyen 23.9.2002 tarihli tebliğname ile 1.10.2002. tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşüldü:

1- 20.8.2001 tarihli tutanak içeriği ve savunmadan; sanığın su borcunu ödememesi nedeniyle sayacın sökülüp, ana giriş borusuna kör tapa takılarak mühürlendiği ve sanığın mührü bozup, sayaç takıp su kullandığının anlaşılması karşısında tüketimi sayaçtan geçirerek yapıp yapmadığı saptanıp, sayaçtan geçirdiği anlaşılırsa eyleminin TCK’nun 274. maddesinde yazılı suçu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan, yazılı biçimde uygulama yapıl ması,

2- Kabule göre de;

Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Yasa ile değişik TCK’nun 30. maddesinin gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mustafa’nın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme ayın olarak (BOZULMASINA), 4.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA