kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

6. Ceza Dairesi 2002/18732 E., 2003/8095 K.

HIRSIZLIK

“ÖZET”

TESBİT TUTANAĞINDA AÇIKÇA SAYAÇTA FİLM BULUNDUĞU BELİRTİLMEDİĞİNE GÖRE; SUÇ TARİHİNDEN ÖNCEKİ TÜKETİMİ GÖSTEREN BELGELER YAKINAN KURUMDAN GETİRTİLİP, VARSA SAYAÇ AYAR, BAKIM İSTASYONU RAPORU İSTENİP, SANIĞIN EVİNDEKİ KURULU GÜCE GÖRE TÜKETİLEBİLECEĞİ ELEKTRİK MİKTARI HESAPLATTIRILIP, KARŞILAŞTIRILARAK SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN BELİRLENMESİ ZORUNLULUĞU GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Hırsızlık suçundan sanık Hüseyin hakkında yapılan duruşma sonunda: Mahkumiyetine ilişkin (Cizre Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 18.9.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 27.9.2002 tarihli tebliğname ile 1.11.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Tespit tutanağında açıkça sayaçta film bulunduğu belirtilmediğine göre; suç tarihinden önceki tüketimi gösteren belgeler yakınan kurumdan getirtilip, varsa sayaç ayar, bakım istasyonu raporu istenip, sanığın evindeki kurulu güce göre tüketilebileceği elektrik miktarı hesaplattırılıp, karşılaştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hüseyin’in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi (BOZULMASINA), 4.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA