kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2003/408 E., 2003/5848 K.

GÖREV

İŞTİRAK

ZORLA IRZA GEÇMEK

“ÖZET”

ZORLA IRZA GEÇMEYE EKSİK TEŞEBBÜS SUÇUNA İŞTİRAK NİTELİĞİNDEKİ SUÇUN DELİLLERİNİN TAYİN VE TAKDİRİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİTTİR.

“İçtihat Metni”

Fuhuş için başkasına kadın tedarik etmek suçundan sanık Erdoğan’ın yapılan yargılanması sonunda; mahkumiyetine dair (Antalya - Kemer Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 13.11.2001 gün ve 2001/2 Esas, 2001/423 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Olay günü sanığın arkadaşı olan Cengiz isimli şahsın mağdureye tecavüz etmek isterken yanlarına gelen sanık Erdoğan’ın “ne olacak orospu, görmediğin bir şey mi, ben Cengiz’e söz verdim ben söz verdiysem olur” diyerek tokatlamasının zorla ırza geçmeye eksik teşebbüs suçuna iştirak niteliğinde olup olmadığının bu konudaki delillerin tayin ve takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 4.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA