kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

5. Ceza Dairesi 2002/7510 E., 2003/5658 K.

REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK

“ÖZET”

KIZ OLMASA DAHİ MAĞDURENİN REŞİT OLMAMASI HALİNDE TCK 416/SON MADDESİNDE DÜZENLENEN REŞİT OLMAYAN MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSİ MÜNASEBETTE BULUNMAK SUÇUNUN OLUŞABİLECEĞİ GÖZETİLEREK, FİİL TARİHİNDE MAĞDURENİN REŞİT OLUP OLMADIĞININ KESİN OLARAK SAPTANMASINDAN SONRA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Evlenmek maksadıyla kızlık bozmak suçundan sanık Mehmet’in yapılan yargılanması sonunda; yüklenen suçtan beraetine; dair (Manisa ikinci Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 18.10.2001 gün ve 2000/663 Esas, 2001/807 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Mağdurenin kızlığının sanıkla cinsel ilişkiye girmeden önce bozulduğunun Adli Tıp Kurumunun raporundan anlaşılması nedeniyle evlenmek vaadiyle kızlık bozmak suçundan beraatine karar verilmiş ise de; kız olmasa dahi mağdurenin reşit olmaması halinde TCK.nun 416/son maddesinde düzenlenen reşit olmayan mağdure ile rızasıyla cinsi münasebette bulunmak suçunun oluşabileceği gözetilerek, mağdurenin yaşını ve medeni halini gösteren onaylı nüfus kaydının bağlı bulunduğu nüfus idaresinden getirtilip, fiil tarihinde reşit olup olmadığının kesin olarak saptanmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken noksan soruşturmayla yazılı biçimde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 3.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA