kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

4. Ceza Dairesi 2002/28399 E., 2003/11352 K.

GÖREVİ SAVSAMA

TAKSİRLE YARALAMA

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI KARARI

“ÖZET”

DİŞ HEKİMİ SANIĞIN GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEDEN MAĞDURUN SAĞLAM DİŞİNİ ÇEKMESİ EYLEMİ YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI RAPORUNDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ, HASTASINA GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEYEREK ONUN CİSMEN EZA GÖRECEK BİÇİMDE YARALANMASINA NEDEN OLMA SUÇUNU OLUŞTURUR. SANIĞIN TCK’NIN 459. MADDESİ GEREĞİ KUSURUNUN VE MAĞDURENİN KAÇ GÜN ALIŞILMIŞ UĞRAŞINDAN KALACAĞININ BELİRLENİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; suç tarihinde ....... Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde Diş Tabibi olarak görevli bulunduğu bildirilen sanığın diş çektirmek için kendisine başvuran 1991 doğumlu mağdure Selen’in çekilmesi gereken sol üst çene IV-V nolu çürük dişleri yerine sağ üst çenesindeki IV-V Nolu sağlam dişleri çekmesi biçiminde oluşan eylemde Yüksek Sağlık Şurası’nın 25, 26 ekim 2001 tarihli raporunda da açıkça vurgulandığı gibi, hastasına gerekli dikkat ve itinayı göstermeyerek onun cismen eza görecek veya sıhhatini ihlal edecek derecede yaralanmasına sebebiyet vermiş bulunması karşısında TCY. 459. maddesinde yazılı suçun oluşacağı gözetilerek mevcut yaralanmanın mağdureyi kaç gün alışılmış uğraşısından alıkoyacağı hususunda uzman hekim ve sanığın kusur oranı yönünden bilirkişi raporu alındıktan sonra neticesine göre hüküm kurulması yerine görevi savsama suçundan hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve katılan Kazım ve Sevinç’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.11.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA