kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

3. Ceza Dairesi 2003/7734 E., 2003/8138 K.

ORMANDAN AĞAÇ KESMEK

SANIK LEHİNE YASA KURALI

“ÖZET”

18.11.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 4999 SAYILI KANUNUN 13. MADDE İLE 6831 SAYILI KANUNUN 116. MADDESİ 1. FIKRASININ A BENDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN TCK.NUN 2/2 MADDE HÜKMÜ GÖZÖNÜNE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak;

18.11.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4999 sayılı Kanunun 13. maddemle 6831 sayılı Kanunun 116. maddesi 1. fıkrasının A bendinde yapılan değişikliğin TCK.nun 2/2. madde hükmü gözönüne alınarak değerlendirilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş sanık ve müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 23.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA