kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

11. Ceza Dairesi 2002/6592 E., 2002/7633 K.

DOLANDIRICILIK

HAKSIZ MENFAAT SAĞLANMASI

“ÖZET”

SANIĞIN ŞİKAYETÇİYE AİT BANKAMATİK KARTINI VE FİFRESİNİ HİLE VE DESİSE YAPARAK ÖĞRENMESİ, TELEFON VE BANKAYI VASITA KILARAK ŞİKAYETÇİNİN ZARARINA KENDİ YARARINA HAKSIZ MENFAAT SAĞLAMASI ŞEKLİNDEKİ EYLEMİN DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMEDEN, HIRSIZLIK SUÇUNDAN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR.

“İçtihat Metni”

Dolandırıcılık suçundan sanık Erhan’ın yapılan yargılanması sonunda değişen suç vasfına göre TCK.nun 493/2, 522 ve 81. maddeleri gereğince 1 yıl 1 gün hapis cezasıyla mahkumiyetine dair (Ankara Dokuzuncu Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.2.2001 gün ve 2000/336 Esas, 2001/68 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık vekili ve C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 13.5.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Sanığın ATM cihazında önceden hazırladığı tertibatla bankamatik kartının makinasında sıkışmasını sağlayıp banka görevlisi ile telefonla görüştürdüğü izlenimini de uyandırarak yaptığı hile ile şikayetçiden bankamatik kartını ve şifresini ele geçirdiği ve para çektiği anlaşılmasına göre; sanığın şikayetçiye ait bankamatik kartını ve şifresini hile ve desise yaparak öğrenmesi telefon ve bankayı vasıta kılarak şikayetçinin zararına, kendi yararına haksız menaat sağlaması nedenleriyle eylemin TCK.nun 504/3. maddesine uygun dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun nitelemesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hırsızlık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık vekili ve C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 2.10.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA