kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2003/1933 E., 2003/2131 K.

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU YANGINA NEDEN OLMAK

 

“ÖZET”

SANIK HAKKINDA UYGULANAN MADDEDE ÖNGÖRÜLEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI VEYA HAFİF PARA CEZALARINDAN BİRİNİN TAYİNİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, HER İKİ CEZAYA BİRLİKTE HÜKMEDİLMESİ YASAYA AYKIRIDIR. TCK.NUN 30. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK KARŞISINDA BİN LİRA KÜSURUNUN HESABA KATILMAMASI GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermekten sanık Ahmet’in yapılan yargılaması sonunda; suç vasfında vaki değişiklik nedeniyle TCK.nun 566/1, 59/2, 647 sayılı Kanunun 4 ve 6. maddeleri gereğince neticeten 89.059.169.-lira hafif para cezası ile mahkumiyetine ve cezasının ertelenmesine dair (Yenişehir Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2002 gün ve 2002/256 esas, 2002/197 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- Sanık hakkında uygulanan maddede öngörülen hürriyeti bağlayıcı veya hafif para cezalarından birinin tayini gerektiği gözetilmeden, her iki cezaya birlikte hükmedilmesi kanuna aykırı,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

Hükümden sonra yürürlüğe giren 4806 sayılı Kanunla TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik karşısında bin lira küsurunun nazara alınmamasının gerekmesi,

Bozmayı icabettirmiş ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 20.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA