kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

9. Ceza Dairesi 2003/2112 E., 2003/2098 K.

DEVLETİN ASKERİ KUVVETLERİNİ ALENEN TAHKİR VE TEZYİF ETMEK

 

“ÖZET”

OKULUN ÖĞRETMENLER ODASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA ALENİYET UNSURUNUN NE ŞEKİLDE OLUŞTUĞU YETERİNCE TARTIŞILIP DEĞERLENDİRİLMEDEN HÜKÜM TESİSİ YASAYA AYKIRIDIR. HÜKÜMDEN SONRA TCK.NUN 159. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK KARŞISINDA SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN YENİDEN TAYİN VE TAKDİRİ GEREKİR.

“İçtihat Metni”

Devletin Askeri Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif etmekten sanık Nuran’ın yapılan yargılaması sonunda; mahkumiyetine dair (Ankara Sekizinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2002 gün ve 2001/391 esas, 2002/420 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

1) Okulun öğretmenler odasında meydana geldiği anlaşılan olayda aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu yeterince tartışılıp değerlendirilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi kanuna aykırı,

2) Kabul ve uygulamaya göre de;

Hükümden sonra 7.8.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 4963 sayılı Yasanın 1. maddesi ile TCK.nun 159. maddesinde yapılan değişiklik karşısında, sanığın hukuki durumunun yeniden tayin ve takdirinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 18.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA