kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/10423 E., 2003/4353 K.

SÜKNAYA MAHSUS BİNAYI KASTEN YAKMAK

 

“ÖZET”

SANIĞIN DA OTURDUĞU VE KISMEN YAKILAN YERİN ŞEHİR İÇİNDE CADDE VE SOKAK ÜZERİNDE 2 KATLI BİNA OLDUĞU, BU KONUMUNE ALT KATTA KİRACI DA OLMASI İTİBARİ İLE TEHLİKENİN ŞAHSEN VEYA MALEN MUTLAK BULUNDUĞU GÖZETİLMEYEREK YAZILI GEREKÇE İLE BERAAT HÜKMÜ KURULMASI DOĞRU DEĞİLDİR.

“İçtihat Metni”

Süknaya mahsus binayı kasten yakmaktan sanık İbrahim’in yapılan yargılanması sonunda; beraatine dair (Üsküdar ikinci Ağır Ceza Mahkemesi)nden verilen 20.12.2001 gün ve 221 esas, 432 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 15.12.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Başkasını şahsen veya malen zarara veya tehlikeye koymadığı sürece bir kimsenin kendi malını yakmasının suç oluşturmayacağına ilişkin TCK.nun 381. maddesi hükmü karşısında, sanığın da oturduğu ve kısmen yakılan yerin şehir içinde cadde ve sokak üzerinde 2 katlı bina olduğu, bu konumu ve alt katta kiracı da olması itibariyle tehlikenin şahsen veya malen mutlak bulunduğu gözetilmeyerek yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması,

Bozmayı gerektirmiş C. Savcısının temyiz itirazları sonuçta yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı (BOZULMASINA), 6.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA