kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2002/4797 E., 2003/1665 K.

6136 SAYILI KANUNA AYKIRILIK

SALDIRGAN SARHOŞLUK

SEÇİMLİK CEZA

 

 

 

“ÖZET”

CEZALARIN SEÇİMLİK CEZA OLDUĞU GÖZETİLMEDEN HAFİF HAPİS VE HAFİF PARA CEZASINA BİRLİKTE HÜKMEDİLMESİ HATALIDIR. 647 SAYILI YASANIN 5. MADDESİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ TOPLAM PARA CEZASI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. KISA KARARDA YARGILAMA GİDERİ GÖSTERİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

6136 sayılı Kanuna aykırılık, korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde silahla ateş etmek ve saldırgan sarhoşluk suçlarından sanık Aslan’ın yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Diyarbakır ikinci Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 18.5.2001 gün ve 785 esas, 911 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 7.5.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü;

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; ancak,

1- TCK.nun 571. maddesindeki cezaların seçimlik ceza olduğu gözetilmeden hafif hapis ve hafif para cezasına birlikte hükmedilmesi,

2- 647 sayılı Yasanın 5. maddesinin uygulanabilirliğinin toplam para cezası esas alınarak değerlendirilmesi gerekirken, sarhoşluk suçundan ve TCK.nun 264/7. madde ve fıkrasına muhalefet suçundan verilen ağır para cezalarının taksitlendirme dışı tutulması,

3- Hükmün esasını teşkil eden kısa kararda yargılama giderinin gösterilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 28.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA