kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

8. Ceza Dairesi 2007/4604 E., 2008/4534 K.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE KASTEN SİLAHLA ATEŞ ETME

GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA

KORKU, KAYGI VEYA PANİK YARATACAK BİÇİMDE ATEŞ ETME

ZORALIM

 

“ÖZET”

ATEŞLENEBİLEN BİR SİLAH İŞLEVİNE UYGUN SONUÇ DOĞURMAYA ELVERİŞLİ BULUNMAYAN KURUSIKI TABANCA İLE YERLEŞİK YERDE ATEŞ ETME EYLEMİ GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA KAPSAMINDA OLUP, İDARİ YAPTIRIMI GEREKTİRDİĞİ VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİNİN DE MÜMKÜN OLMADIĞI GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan sanık Mehmet’in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve müsadereye dair (Kozan Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 06.04.2006 gün ve 117 esas, 218 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsav-cılığı’ndan tebliğname ile 02.05.2007 günü Daireye gönderilmekle incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Ateşlenebilen bir silahın işlevine uygun ve sonuç doğurmaya elverişli bulunmayan “kuru-sıkı” olarak tabir edilen tabanca ile yerleşik yerde ateş etme şeklindeki eylem, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36/1. madde ve fıkrasında tanımı yapılan gürültüye neden olma kapsamında olup, idari yaptırımı gerektirdiği ve anılan Yasa’nın 18/1. madde ve fıkrası hükmü gözönüne alındığında mülkiyetin kamuya geçirilmesinin de mümkün olmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-c maddesi uyarınca cezalandırılmasına ve kuru-sıkı tabancanın da iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Mehmet’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi (BOZULMASINA), 28.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

Yargılama Giderleri Hesaplama        Avukatlık Ücreti Hesaplama        Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)        İstatistikler

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA